Akun huolto ja varastointi Akun varastointi Akun kausiluonteinen käyttö Powersports-akun vaihto
← Huolto ja säilytys

Powersports-akun vaihto

  1. Tarkista hapon määrä (vain Powersports Freshpack), ja lisää tislattua vettä.
  2. Pidä akku ja navat puhtaina.
  3. Tarkista, että johdot ja liittimet on kiinnitetty hyvin ja kotelo on vahingoittumaton.
  4. VARTA®-akkujen mukana tulevat yksityiskohtaiset huolto- ja käyttöohjeet.

Pitkät seisonta-ajat

Moottoripyöräakkujen toimintahäiriöiden yleisin syy on sulfatoituminen pitkien seisonta-aikojen takia, yleensä ajokauden ulkopuolella. Akun purkautumisen yhteydessä muodostuu sulfaatteja, jotka kerääntyvät levyjen pinnalle ja kiteytyvät. Akun teho heikkenee tai se vaurioituu jopa käyttökelvottomaksi. Siksi on erittäin tärkeää muistaa seuraavat toimenpiteet:

  1. Varaa akku täyteen, ja varastoi se kuivassa ja puhtaassa tilassa. Irrota moottoripyörän johto akun miinusnavasta.
  2. Tarkista varaustila säännöllisesti, ja varaa akku tarvittaessa uudelleen.