Sitoutuminen ympäristönsuojeluun

Tyttö istuu hymyillen autossa halaten nalleansa silmät kiinni

Clarios on aktiivinen kestävän kehityksen edelläkävijä. Sen tekemillä ympäristöaloitteilla on ollut suuri vaikutus maailmaan. Jo perustamisestaan lähtien yrityksemme on vahvasti kantanut vastuuta ympäristöstä pyrkimällä vähentämään jätemääriä. Sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy myös ecosteps® ympäristöohjelmassamme. Tämä ohjelma perustuu käytettyjen lyijy-happoakkujen kierrätykseen.

Olemme sitoutuneet minimoimaan ympäristövaikutukset parantamalla tuotantolaitostemme tehokkuutta, edistämällä kestävää kehitystä koko toimitusketjussa ja käyttämällä luonnonvaroja ja raaka-aineita vastuullisesti.

Kestävää liiketoimintaa tulevien sukupolvien hyväksi

Clarios pyrkii jatkuvasti varmistamaan ympäristövaikutusten huomioimisen. Kestävä kehitys on yrityksemme kaiken toiminnan perusta. Tuotantolaitoksissamme käytetään kansainvälistä huipputeknologiaa ja maailman parhaita valmistusmenetelmiä. Terveyden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta saavutuksemme ovat asettaneet alan tuotantomenetelmille ja kierrätykselle aivan uudet mittapuut.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen näkyy hybridi- ja sähköautojen vaatimien edistyneiden akkujen tuotantoinnovaatioissa. Me viemme uusimman teknologian myös jälkimarkkinoille, auttaen asiakkaitamme säästämään energiaa, vähentämään päästöjä ja polttoaineen kulutusta sekä lisäämään kierrätystä.

Lyijy-happoakkujen kierrätyksen suunnannäyttäjä

Innovatiivisten ja teknisesti edistyksellisten valmistusprosessien ansiosta jokaisessa VARTA®-ajoneuvoakussa käytetään 99-prosenttisesti kierrätettyä lyijyä. Ostaessasi tuotteemme autat säästämään tätä raskasmetallia ja lisäämään sen kierrätystä.

Clarios on ylpeä siitä, että se on ollut mukana kehittämässä suljettua kierrätysjärjestelmää, yhtä maailman merkittävimmistä kierrätyksen menestystarinoista. Asiakkaidemme mittaamattoman arvokkaan panoksen ansiosta olemme onnistuneet nostamaan lyijy-happoakut USA:n eniten kierrätetyksi kulutustuotteeksi – keräysprosentti ylittää 97 %.

Clarios perusti jo vuonna 1905 Krautscheidissa, Saksassa, Euroopan uudenaikaisimman kierrätyskeskuksen, jonka toimintaa kehitetään ja tehostetaan parhaillaan.

Clarios ja kierrätys

ecosteps®: on vastuullinen ja kestävä tapa kierrättää akkuja

Tehokas ecosteps-kierrätysohjelmamme on uusin looginen askel yrityksemme pyrkimyksissä suojella ympäristöä ja säästää luonnonvaroja. Tässä joka puolella Eurooppaa parhaillaan käynnistyvässä ecosteps-kierrätysohjelmassa kaikki käytetyistä akuista saatu lyijy kierrätetään ja jätemateriaali hävitetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla – takuuvarmasti. Tästä syystä lukuisat korjaamot kaikkialla Euroopassa liittyvät mielellään virallisten keräyspisteiden verkostoomme.

VARTA®-akkuhaku


Oletko ammattilainen? Käytä edistynyttä hakutoimintoamme VARTA Partner Portal.

VARTA®-jälleenmyyjähaku

Etsi muita jälleenmyyjiä